Naša kompanija se bavi pružanjem IT usluga fizičkim i pravnim licima, malim, srednjim, velikim i gigantskim preduzećima, udruženjima i obrazovnim ustanovama od 2010 godine ( a u ovom poslu smo od 90-tih godina ). Nudimo kompletan servis računara, računarske opreme i izradu namenskog softvera, postavljanja i konfigurisanja mreže i zaštiti od napada sa interneta. Nastojimo da Vam obezbedimo sigurno korišćenje računara. Pružamo mogućnost instalacije svih programa lično ili preko udaljene lokacije.
U slučaju da iz bilo kog razloga niste u mogućnosti da u sopstvenoj režiji obezbediti adekvatan odabir IT opreme, propisnu montažu, strukturno kabliranje, instalaciju, podešavanje softvera, popravku kompjutera i prateće opreme na raspolaganju su IT usluge po dole navedenom cenovniku

Računarske mreže, Mrezni servisi, Izgradnja racunarskih mreza

U okviru  projektovanja i održavanja račuraskih mreža PC Deal tim vam nudi sledeće usluge :

 • Dizajn, projektovanje, instalacija i održavanje lokalne mreže (LAN)
 • Dizajn, projektovanje, instalacija i održavanje bežične mreže (WLAN)
 • Održavanje postojećih računarskih mreža
 • Podešavanje, konfigurisanje mrežne opreme: SVIČ, RUTER, WiFi…
 • Povezivanje više udaljenih lokacija na istu lokalnu mrežu (VPN)
 • Održavanje mrežnih protokola i IP adresiranja
 • Održavanje mrežnih servisa
 • Instalacije servera (file, FTP, mail-server…)
 • Firewall rješenja i mrežne sigurnosti
 • Kabliranje UTP, FTP i STP mrežnim kablom
 • Prodaja aktivne i pasivne mrežne opreme
 • Zaštita računarskih mreža
 • Firewall rešenja za zaštitu lan mreže

Osnove umrežavanja - CCTV

Zašto izabrati naš PC Deal tim za projektovanje i održavanje računarske (LAN mreže) ?

1. Zato što brzo i jeftino projektujemo i realizujemo vašu LAN/WLAN mrežu.
2. Zato što za vas kod nas čeka kvalitetna aktivna i pasivna mrežna oprema po najpovoljnijim cenama.
3. Zato što će naš PC Deal tim vašu LAN mrežu detaljno pregledati, testirati i predočiti vam sve njene potencijalne probleme i nedostatke.
4. Zato štvam nudimo Firewall rešenja za zaštitu lan mreže.
5. Zato vam nudimo održavanje postojeće računarske mreže.
6. Zato što vam nudimo održavanje mrežnih servisa i instalaciju servera (file, FTP, mail-server…).
7. Zato što vam nudimo sve na jednom mestu za vašu LAN mrežu, koja će zahvaljujući nama biti brza, pouzdana i zaštićena.

BoX4IT - LAN MREŽE PROJEKTOVANJE, INSTALACIJA, ODRŽAVANJE

Cybersecurity career paths | Marquette CIS

Syber Security Offensive ( Penetration Tester , Web and Mobile App Penetration Tester)

 1. Penetration Tester as a servis
 2. Cloud Security Testing
 3. Vulnerabiliti scanning / Managment
 4. Web App Penetration Tester 
 5. Mobile App Penetration Tester
 6. Wireless Security Testing
 7. Social Enginnering
 8. Bug Bounty Hunter 

What Is Cybersecurity? - Forage

Syber Security Defense ( kompletna analiza odbrane sajta, servera i sistema od hakerskog napada )

 1. Konfgurisanje firewalla , antivirusa
 2. Podešavanje raznih sistema i njihova konfiguracija
 3. Praćenje dešavanja na mreži i uređajima
 4. Analiza ponašanja korisnika i aplikacija
 5. Hvatanja potencijalnih pretnji i malvera

How important is Cyber Security? - Damelin

Computer Forensic examination and analysis

 1. Disk Forensic
 2. Network Forensic
 3. DataBase Forensic
 4. Email Forensic
 5. Memory Forensic
 6. Malware Forensic

A History of Ransomware and the Cybersecurity Ecosystem